Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

24 lutego o godz. 9.00 na Sali Wykładowej KBL odbędzie się  Egzamin z Biochemii z elementami chemii:

I TERMIN

– dla osób, które były nieobecne w dniu 4 lutego i mają usprawiedliwioną nieobecność (przywrócenie I terminu),

II TERMIN

  • dla osób, które z I terminu 4 lutego uzyskały 54 i mniej pkt,
  • dla osób, które uzyskały zaliczenie II części kursu, ale były niedopuszczone do I terminu 
  • dla osób, które mają nieusprawiedliwioną nieobecność  na I terminie w dniu 4 lutego

Powrót