Studenci II roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo, dodatkowe kolokwium z przedmiotu Biochemia z elementami chemii dla Studentów, którzy uzyskali mniej niż 55% (< 88 pkt) z sumarycznej liczby punktów za kolokwia I-IV odbędzie się dnia 29 maja o godz. 9:00 w Sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej.


Powrót