Studenci II roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo,

W dniach 14 oraz 15 czerwca odbędzie się egzamin ustny z przedmiotu Biochemia z elementami chemii.


Powrót