Studenci II roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo,

Zaliczenie seminariów i ćwiczeń dla Studentów, którzy uzyskali poniżej 60% punktów z zajęć seminaryjnych lub ćwiczeniowych odbędzie się dnia 19 czerwca o godzinie 10:00 w Sali seminaryjnej nr 8 w Katedrze Biochemii Lekarskiej. 


Powrót