Studenci II roku kierunku lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo,

W związku z Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z Collegium Medicum, o odwołaniu zajęć dydaktycznych od 11 marca 2020 roku, na stronie internetowej Katedry Biochemii Lekarskiej w zakładce „Materiały dydaktyczne” zostały zamieszczone wykłady (Wykład 16, 17 i 18) w formie pdf. Studenci II roku kierunku lekarsko-dentystycznego uczestniczący w kursie „Biochemia z elementami chemii” zobowiązani są do samodzielnego zapoznania się z tymi wykładami. Zagadnienia zawarte w tych udostępnionych wykładach oraz ich tematyka opisana w rekomendowanym podręczniku (Biochemia Lippincota) będą wymagane do zaliczenia kursu.

Zajęcia laboratoryjne „Glikoliza” z dnia 12 marca 2020r odbędą się 26 marca 2020r w godz 17:15-20:15 (dla grup 1a, 1b; 2a, 2b), a z dnia 16 marca 2020r odbędą się 30 marca 2020r w godz 9:00-12:00 (dla grup 3a, 3b, 4a, 4b.).

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium 10 „Eikozaonoidy” z dnia 18 marca 2020r odbędzie się 31 marca 2020r w godz 10:00-11:45 (dla wszystkich grup).

Seminarium 11 „Lipoproteiny” z dnia 25 marca 2020r odbędzie się 3 kwietnia 2020r w godz 8:00-9:45 (dla wszystkich grup).

Wszelkie pytania dotyczące wykładów proszę kierować drogą e-mail do Pani Prof. dr hab. Maria Wróbel, a w sprawie ćwiczeń i seminariów proszę kontaktować się z osobami prowadzącymi zajęcia z daną grupą (adresy e-mail podane na stronie KBL).


Powrót