Studenci III roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo,

w dniu 10.06.2021 roku (czwartek), o godzinie 10 rozpocznie się egzamin końcowy kursu Biochemii Jamy Ustnej. Egzamin przeprowadzony będzie w formie pisemnej, w budynku Katedry Biochemii Lekarskiej (grupy seminaryjne  1-3 – sala wykładowa, gr 4 – sala konferencyjna). Zgodnie
z sylabusem, egzamin składa się z 50 pytań testowych, obejmujących materiał wykładowy, jak i seminaryjno-ćwiczeniowy (do zaznaczenia odpowiedzi należy używać długopisu – czarny, niebieski) . Zgodnie z wymogami sanitarnymi, należy wyposażyć się w odpowiednie maski (3-warstwowe, chirurgiczne lub KN-95). Osoby z objawami infekcji proszone są o pozostanie w domu, nie będą bowiem mogły uczestniczyć w egzaminie. Przed wejściem na salę należy okazać dowód tożsamości (legitymacja studencka lub dowód osobisty). Odzież wierzchnią należy pozostawić w blaszanych szafkach znajdujących się w korytarzu.


Powrót