Studenci III roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo,
W uzupełnieniu poprzedniej informacji dotyczącej II terminu zaliczenia Biochemii Jamy Ustnej, przypominam o konieczności okazania dowodu tożsamości (legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego).


Powrót