Studenci III roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo,
w dniu 10.06.2022 roku (piątek), o godzinie 10 rozpocznie się egzamin końcowy kursu Biochemii Jamy Ustnej. Egzamin przeprowadzony będzie w formie pisemnej, w budynku Katedry Biochemii Lekarskiej (grupy seminaryjne 1-3 – sala wykładowa, gr 4 – sala konferencyjna). Zgodnie z sylabusem, egzamin składa się z 50 pytań testowych, obejmujących materiał wykładowy, jak i seminaryjno-ćwiczeniowy (do zaznaczenia odpowiedzi należy używać długopisu – czarny, niebieski). Przed wejściem na salę należy okazać dowód tożsamości (legitymacja studencka lub dowód osobisty). Odzież wierzchnią należy pozostawić w blaszanych szafkach znajdujących się w korytarzu.
Powodzenia!


Powrót