Studenci III roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo,
Drugi termin testu zaliczeniowego z Biochemii Jamy Ustnej odbędzie się 15 września 2022r., od godziny 14.00, w budynku katedry Biochemii Lekarskiej, w Sali seminaryjnej nr 5. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą legitymacji studenckiej.


Powrót