Studenci III roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami test końcowy w ramach kursu Biochemii Jamy Ustnej rozpocznie się 16.06.2023 o godzinie 12.00. Bardzo proszę zabrać ze sobą legitymację studencką (lub inny dowód tożsamości). Osoby z grup 1-3 będą pisać w Sali Wykładowej, natomiast z grupy 4 w Sali Konferencyjnej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM. POWODZENIA  


Powrót