Studenci kierunku Analityka Medyczna

Szanowni Państwo,

W związku z Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, łącznie z Collegium Medicum o odwołaniu zajęć dydaktycznych od 11 marca 2020 roku na stronie internetowej KBL w zakładce materiały dydaktyczne zostały zamieszczone wykłady w formie pdf. Studenci kierunku analityka medyczna II rok uczestniczący w kursie Biochemia zobowiązani są do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi (wykład 17 i 18).  Zagadnienia poruszone w zamieszczonych wykładach będą wymagane do zaliczenia przedmiotu „Biochemia”. Zajęcia laboratoryjne z dnia 24 marca 2020 roku odbędą się 31 marca 2020 roku (dla wszystkich grup). 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wykładów proszę kierować drogą e-mail: dr Jan Ignacak (mbignaca@cyf-kr.edu.pl)


Powrót