Studenci kierunku weterynarii

Szanowni Państwo

W związku z wstrzymaniem zajęć dydaktycznych zajęcia z biochemii dla kursu weterynaria profil praktyczny będą się odbywały zdalnie  – wykłady i seminaria, a zajęcia laboratoryjne z dnia 17 marca zostaną odrobine w terminie późniejszym (termin zostanie podany studentom po zakończeniu kwarantanny). Studenci już otrzymali wykład z dnia 16 marca, a zadania do wykonania na zajęcia seminaryjne otrzymają w dniu na który zajęcia były zaplanowane, podany będzie również termin w jakim studenci mają dane zadania wykonać.

Z poważaniem

Dorota Gil


Powrót