UWAGA. Studenci I roku kierunku lekarskiego

Uprzejmie informujemy, że wyjątkowo została ponownie otworzona  możliwość zaliczenia wykładu e-learningowego  „Równowagi jonowe. Postawy homeostazy pH w organizmie człowieka”. Jednocześnie przypominamy, że testy warunkujące zaliczenie wykładów e-learningowych będą dostępne zawsze  do niedzieli włącznie,  poprzedzającej tydzień, w którym rozpoczynają się zajęcia seminaryjne. Informacja o  końcowej dacie dostępności testu dla konkretnego wykładu e-learningowego będzie także umieszczana w opisie danego wykładu. 

 


Powrót