UWAGA! Studenci I roku kierunku lekarskiego

Informujemy, że ze względu na krótki czas między kolokwium II (08.06.2019) i kolokwium zaliczeniowym (17.06.2019) wyjątkowo NIE BĘDZIE ORGANIZOWANY dodatkowy termin dla osób nieobecnych  na kolokwium II w dniu 8 czerwca.

Usprawiedliwienia nieobecności należy dostarczyć do sekretariatu Katedry Biochemii Lekarskiej do godziny 15.00 dnia 10.06.2019. Po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Powrót