UWAGA studenci II roku kierunku lekarskiego

Pragnę poinformować, że uległa zmianie wcześniej podana data kolokwium zaliczeniowego dla osób, które łącznie z kolokwium 3 i 4 nie uzyskały 60% czyli mniej niż 60 pkt.

Kolokwium odbędzie się w piątek 31 stycznia o godz. 8.00 w sali wykładowej KBL.


Powrót