UWAGA studenci II roku kierunku lekarskiego

Pragnę poinformować, że we wtorek 4 lutego o godz. 12.15 odbędzie się I termin egzaminu z Biochemii z elementami chemii dla II roku kierunku lekarskiego.

Przypominam, że do I terminu przystępują tylko Ci studenci, którzy uzyskali z kolokwium 3 i 4 łącznie 60% i więcej pkt lub uzyskali 60% i więcej pkt z kolokwium zaliczeniowego oraz nie przekroczyli dopuszczalnego limitu nieobecności na zajęciach.

Egzamin z całości materiału ( I i II część kursu) piszą osoby, które z pierwszej części uzyskały mniej niż 60% (dotyczy to również osób, które pierwszą część robiły w latach poprzednich). Informacja liczbie pkt z kolokwium zaliczeniowego części I-szej kursu dostępna jest w USOS.

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału sal zostaną podane w poniedziałek 3 lutego.


Powrót