UWAGA studenci II roku kierunku lekarskiego

I termin EGZAMINU z Biochemii z elementami chemii w dniu jutrzejszym tj. wtorek 4 lutego 2020 roku

Studenci piszący  z części II kursu ( z wyjątkiem cudzoziemców)

 1. Sala Wykładowa KBL

Studenci:   E-J,  N-O, S-Ż

– lewe wejście od strony szatni  –  E – J, N-O, Sa-Si

– prawe wejście od strony szatni  – Sk – Ż

2. Sala Konferencyjna KBL

Studenci:   A-D

3. Sala nr 5 KBL

Studenci:   P, R

4. Anatomia Sala Wykładowa

Studenci:   K- M

 

Studenci piszący z całości kursu (tj. I i II część) oraz wszyscy cudzoziemcy

1. Katedra Biologii (ul. Kopernika 7A) sala nr 6


Powrót