Ogłoszenia


Kolokwium zaliczeniowe dla III roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Przypominamy o II terminie kolokwium zaliczeniowego z Biochemii Jamy Ustnej, które odbędzie się w dniu 02.09.2019 (poniedziałek) o godzinie 10.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie – sala wykładowa KBL  

Egzamin dla II roku kierunku Dietetyka

Przypominamy o II terminie egzaminu z Biochemii ogólnej i żywienia, który odbędzie się w dniu 02.09.2019 (poniedziałek) o godzinie 10.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie – sala wykładowa KBL

Egzamin dla II roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Przypominamy o II terminie egzaminu z Biochemii z elementami chemii, który odbędzie się w dniu 02.09.2019 (poniedziałek) o godzinie 10.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie – sala wykładowa KBL

Kolokwium zaliczeniowe dla I roku kierunku lekarskiego

Przypominamy o kolokwium zaliczeniowym z biochemii z elementami chemii, które odbędzie się w dniu 17.06.2019 (poniedziałek) o godzinie 9.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Przydział sal: osoby z nazwiskami zaczynającymi się na litery A do J – aula Katedry Anatomii; K do R – aula C w CDK; S do Z – sala S1 w CDK; […]

UWAGA! Studenci I roku kierunku lekarskiego

Informujemy, że ze względu na krótki czas między kolokwium II (08.06.2019) i kolokwium zaliczeniowym (17.06.2019) wyjątkowo NIE BĘDZIE ORGANIZOWANY dodatkowy termin dla osób nieobecnych  na kolokwium II w dniu 8 czerwca. Usprawiedliwienia nieobecności należy dostarczyć do sekretariatu Katedry Biochemii Lekarskiej do godziny 15.00 dnia 10.06.2019. Po tym terminie nie będą rozpatrywane.