Ogłoszenia


UWAGA! Studenci I roku kierunku lekarskiego

Informujemy, że ze względu na krótki czas między kolokwium II (08.06.2019) i kolokwium zaliczeniowym (17.06.2019) wyjątkowo NIE BĘDZIE ORGANIZOWANY dodatkowy termin dla osób nieobecnych  na kolokwium II w dniu 8 czerwca. Usprawiedliwienia nieobecności należy dostarczyć do sekretariatu Katedry Biochemii Lekarskiej do godziny 15.00 dnia 10.06.2019. Po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kolokwium II dla I roku kierunku lekarskiego

Przypominamy o kolokwium II z biochemii z elementami chemii, które odbędzie się w dniu 08.06.2019 (sobota) o godzinie 8.30. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Przydział sal znajduje się na stronie w materiałach kursów.

Egzamin II termin dla kierunkun lekarskiego II roku

Przypominamy, że II termin egzaminu z Biochemii dla studentów II roku kierunku lekarskiego odbędzie się 21.02.2019 o godzinie 10:15 w Sali wykładowej KBL.

Egzamin dla kierunku lekarskiego II roku

I termin egzaminu z Biochemii odbędzie się w dniu 04.02.2019  (poniedziałek) o godzinie 12.30.

Kolokwium zaliczeniowe kierunku lekarskiego II roku

Przypominamy o kolokwium zaliczeniowym, które odbędzie się w dniu 26.01.2019  (sobota) o godzinie 8.30