Ogłoszenia


Studenci I roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo, Przesyłam zaktualizowany harmonogram zajęć, które pozostały do zrealizowania w II semestrze. M-c Od – do Wykład Sem. Ćwiczenia Kolokwium kwiecień 06 -08 oraz 16 – 17 19, 20 10 9 –  Od genu do genu białka 2   20 – 24 21, 22el     kol I                           20.04                     godz. 10.00 27 – 30 […]

Studenci I roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo, Harmonogram zajęć, które pozostały do zrealizowania w tym semestrze (z zastrzeżeniem, że może się zmienić).   M-c Od – do Wykład Seminarium Ćwiczenia kwiecień 06 -08 oraz 16 – 17 19, 20 10 9 –  Od genu do genu białka 2 20 – 24 21, 22el   10 –   Od genu do genu […]

Studenci I roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo, W dniach od 6 do do 8 oraz od 16 do 17 kwietnia odbędzie się w czasie rzeczywistym w MS TEAM seminarium nr 10. Na stronie KBL w zakładce Materiały kursów zostały zamieszczone materiały do seminarium nr 10 oraz klucz kontaktów.

Studenci I roku kierunku lekarskiego grup 1ab, 2ab, 5ab, 6ab, 7ab, 8ab, 9ab, 10ab, 11ab, 12ab, 18ab

Szanowni Państwo, Sprawozdanie do ćwiczenia nr 6 zostało zamieszczone na stronie KBL w zakładce Materiały dydaktyczne.

Studenci I roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo, pragnę poinformować,że począwszy od poniedziałku 30 marca odbędą się w czasie rzeczywistym w MS TEAM następujące zajęcia: od poniedziałku 30.03 do piątko 03.04 – seminarium nr 9 (zagadnienia zostało zamieszczone na stronie KBL w zakładce Materiały dydaktyczne) od środy 01.04 do piątku 03.04 – ćwiczenie nr 6 – Białka II  –  dla grup […]